Anslagstavlan

Här finns intressanta föreläsningar, utbildningar och andra evenemang. Har du något som du tycker passar in här? Det är helt gratis.
Maila
till oss och berätta!

Datum Arrangemang Ort

2020-03-11

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Enköping

2020-03-11

Grundkurs om NPF
Få grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad de innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. 
Föreläsare: Eric Donell och Anders Moberg 
Arrangör: Attention Utbildning

Stockholm

2020-03-17

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Nyköping

2020-03-18

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Motala

2020-03-25

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Hudiksvall

2020-03-26

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Sandviken

2020-04-15

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Halmstad

2020-04-16

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Kristianstad

2020-04-22

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Jönköping

2020-04-23

Grundkurs om skyddade personuppgifter
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Älmhult

2020-04-23
2020-04-24

NPF-forum
Detta år kommer vi att fokusera på att NPF är en funktionsnedsättning som finns med oss genom hela livet och som kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar.
Föreläsare: Bl.a. Bo Hejlskov Elvén, Ida Malm, Diskrimineringsombudsmannen m.fl.
Arrangör: Attention Utbildning

Stockholm

2020-04-27

Grundkurs om skyddade personuppgifter (heldag)
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström & Lasse Mattila
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Stockholm

2020-05-06

Grundkurs om skyddade personuppgifter (heldag)
Utbildning i hantering av skyddade personuppgifter.
Utbildare: Cicki Malmström & Lasse Mattila
Arrangör: Familjelänken i samarbete med Registerskydd Sverige AB


Artikel: Stort ansvar ligger på den som tar hand om någon med skyddade personuppgifter.

Stockholm