Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 18:61
Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2019

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

134 kr

150%

191 kr

13 < år

120%

153 kr

170%

217 kr


Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 207 kr/dygn 331 kr/dygn 465 kr/dygn
13 < år 269 kr/dygn 393 kr/dygn 465 kr/dygn

 

Cirkulär 18:62
Ersättning till kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

134 kr

150%

191 kr

13 < år

120%

153 kr

170%

217 kr


Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 207 kr/dygn 331 kr/dygn 465 kr/dygn
13-19 år 269 kr/dygn 393 kr/dygn 465 kr/dygn
Vuxna 331 kr/dygn 393 kr/dygn 465 kr/dygn