Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Ersättningen är per månad och uppdrag. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 18:61
Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2019

Omkostnadsersättning

% av prisbasbelopp

kr/månad

10 %

   388 kr

25 %

   969 kr

40 %

1 550 kr


Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

   388 kr – 1 356 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

   775 kr – 1 744 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 163 kr – 2 131 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Cirkulär 18:62
Ersättning till kontaktperson enligt LSS för år 2019

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   388 kr

25 %

   969 kr

40 %

1 550 kr


Arvodesersättning

Kategori

Arvode i % av
prisbasbeloppet

kr/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

10-35%

   388 kr – 1 356 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

20-45%

   775 kr – 1 744 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30-55%

1 163 kr – 2 131 kr