Föreningar

Att vara uppdragstagare kan ibland kännas väldigt ensamt, man kan ju inte prata med vem som helst och det är heller inte många som kan förstå hur otroligt jobbigt och krävande det är emellanåt. Man behöver någon som lyssnar och förstår och kanske kan komma med ett gott råd eller två.

Nedan hittar du några föreningar, där man kan få träffa andra och dela erfarenheter med. Gå in på deras hemsidor och läs mer om vad de jobbar för.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO)
FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten. Deras målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att våra barn och ungdomar ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

Familjehemmens Riksförbund (FR)
FR är en ideell förening och finns som stöd för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer/personer.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS organiserar dessa lagreglerade frivilliguppdrag: lekmannaövervakare, förtroendeman, partnerkontaktperson, kontaktperson, kontakt-/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnade vårdnadshavare, medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare.