familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Föreningar

Att vara uppdragstagare kan ibland kännas väldigt ensamt, man kan ju inte prata med vem som helst och det är heller inte många som kan förstå hur otroligt jobbigt och krävande det är emellanåt. Man behöver någon som lyssnar och förstår och kanske kan komma med ett gott råd eller två. Denna person kan vara svår att hitta och vi har märkt att för många så är denna hemsida och forumet ett sätt att tanka och orka vidare. Några hittar varandra och umgås i vardagen och det tycker vi är roligt, för vi behöver alla någon som man kan lita på och som står kvar, även i blåsväder.

Nedan hittar du några föreningar, där man kan få träffa andra och dela erfarenheter med. Gå in på deras hemsidor och läs mer om vad de jobbar för.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO)
FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten. Deras målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att våra barn och ungdomar ska få en så bra vård och omsorg som möjligt.

Familjehemmens Riksförbund (FR)
Familjehemmens Riksförbund är en ideell förening som arbetar med att tillvarata, stödja och ge möjlighet till utveckling för de enskilda kontakt- och familjehemmen som i sin tur är till gagn för de placerade.

Föreningen Familjehemsmöten (FHM)
Familjehemsmöten ger barn i familjehemsboende ökad tillgång till sociala mötesplatser för att umgås och skapa starka vänskapsband till varandra. Detta ger barnen ökade förutsättningar för att lyckas bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla och att minska känslan av ensamhet. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan med ungdomar och socialförvaltningen sprider FHM nya bra lösningar och säkrar tillväxten av fler goda familjehem med kunskap och verktyg för att varje enskild individ som placeras ska lyckas! Föreningen arbetar ideellt.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS organiserar dessa lagreglerade frivilliguppdrag: lekmannaövervakare, förtroendeman, partnerkontaktperson, kontaktperson, kontakt-/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnade vårdnadshavare, medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare.