familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Vanliga frågor

Ersättning vid ett uppdrag

Läs mer...

Jag vill bli familjehem till ett specifikt barn

Om barnet redan är aktuellt inom socialtjänsten så vänder du dig och barnet (om det är möjligt) till barnets handläggare hos socialtjänsten och berättar att barnet vill bli placerat hos dig. Det görs en bedömning av barnet situation och hur det mår. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av socialtjänsten.

Om barnet ännu inte är aktuellt inom socialtjänsten men kanske mår dåligt i sin hemmiljö så är det socialtjänsten i den kommun som barnet bor i som man vänder sig till. Det är också bra om barnet kontaktar socialtjänsten och berättar att det inte mår barn och skulle vilja få komma till dig. När socialtjänsten får information om att ett barn far illa så görs alltid en bedömning om det ska inledas en utredningen eller inte. Mer information kring hur det går till om en utredning inleds, får du av socialtjänsten.

Hur går en utredning till?

Vid första kontakten med en handläggare vill de få lite upplysningar om dig, t.ex. om boende, arbete, civilstånd, egna barn, vilken åldersgrupp du kan tänka dig.

Varje kommun och företag har sedan sina egna rutiner och utredningsmetoder. Allt går dock ut på att ta reda på så mycket som möjligt om dig. Några av utredningsmetoderna som används är:

Kälvestensmetoden
Med denna metod görs en djupintervju, som par intervjuas man enskilt av varsin handläggare eller liknande. Handläggaren går sedan genom utredningsmaterialet i en grupp där resultatet tolkas tillsammans med en psykolog. Den utredda familjens starka och svaga sidor åskådliggörs vid detta möte och sedan tas det beslut om familjen blir godkända eller inte.

PRIDE
Detta program innehåller både en utbildnings- och en utredningsdel. Som deltagare får man en bra utbildning samtidigt som man får skriva en livsbok genom att svara på frågor i ett häfte. Man har träffar med handläggarna då man går igenom det man skrivit i livsböckerna utöver de gånger man träffas för utbildning.

Ett hem att växa i
Detta är en grundutbildning för jour- och familjehem som tagits fram av bla. Socialstyrelsen. Mer information om BRA-fam finns på Socialstyrelsen hemsida.
Socialstyrelsen har även tagit fram en bedömningsmetod, BRA-fam, som kan användas vid rekrytering av familjehem. Formuläret, som man som intresserad får fylla i, innehåller 59 frågor och ger handläggaren en möjlighet att lära känna dig/er litegrann men även göra en tidig bedömning om man är lämplig som familjehem/jourhem eller inte.

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, är det inte alltid man gör en lika omfattande utredning. Ofta skräddarsyr uppdragsgivare sina egna utredningar, exempelvis används ibland en förkortad variant av Kälvestensmetoden.

Läs mer under respektive uppdrag.

Ensamkommande flyktingbarn
Familjehem
Jourhem
Kontaktfamilj
Kontaktperson

Livsbok

En livsbok är viktig för det placerade barnet/ungdomen. Ett barn som placeras tappar en del av sin historia om man inte som familjehem hjälper till med det. Det kan vara genom att man för en liten dagbok, fotoalbum m.m. Livsboken skall underlätta för barnet att förstå sin livshistoria och den är ett viktigt verktyg när barnet återförenas med sin familj.

Trådar i forumet:
Livsbok för yngre barn?
Ang hemflytt och livsboken

Till dig som är placerad i familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Du kan alltid vända dig till den person på socialtjänsten som har hand om dig, din handläggare, om du har frågor och funderingar, om stort som smått.

Om något inte fungerar i ditt boende och du kanske känner att ingen lyssnar på dig, så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten. IVO har upprättat en barntelefon dit du kan ringa, telefon 020-120 06 06. Du kan även maila till dem på beratta@ivo.se. Mer information om bl.a. dina rättigheter när du är placerad i familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem, hittar du på IVO´s hemsida.

På Barnombudsmannens hemsida kan du läsa mer om vilka dina rättigheter är enligt barnkonventionen.

Om du har det jobbigt och vill prata med någon annan:
Jourhavande kompis, chattforum
Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst.

BRIS - för dig som är ung
Till BRIS kan alla som under 18 år, ringa, maila eller chatta och få prata med en vuxen om vad som helst.

Koll på soc
På hemsidan Koll på soc så kan du läsa om vad som händer t.ex. när du kontaktar socialtjänsten. Du kan också ställa frågor och chatta.

Fler länkar hittar du HÄR.

Om du har det jobbigt och behöver någon att prata med

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Ibland kan det vara jobbigt, t.ex. hemma. Man bråkar med sina föräldrar och man mår dåligt av hela situationen.

Om du inte mår bra hemma så är det viktigt att du pratar med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, en släkting eller kanske en granne. Personalen i skolan har skyldighet att hjälpa dig om du inte mår bra.

Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten når du lättast genom att ringa till växeln i din kommun och be att få prata med någon inom socialtjänsten som har hand om barn och familjer. Det kan kännas läskigt att ringa till socialtjänsten. Men de finns där för att hjälpa dig när det är jobbigt, t.ex. hemma i familjen. De lyssnar på vad du har att säga och ibland så vill de prata med dina föräldrar för att undersöka om det är något som socialtjänsten kan hjälpa till med för att det ska bli bättre i din familj och att du ska må bra igen.

Om du har det jobbigt och vill prata med någon annan:
Jourhavande kompis, chattforum
Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst.

BRIS - för dig som är ung
Till BRIS kan alla som under 18 år, ringa, maila eller chatta och få prata med en vuxen om vad som helst.

Koll på soc
På hemsidan Koll på soc så kan du läsa om vad som händer t.ex. när du kontaktar socialtjänsten. Du kan också ställa frågor och chatta.

Fler länkar hittar du HÄR.

Familjehem
Vi får ibland frågor från barn och ungdomar som undrar hur man gör för att få komma till ett familjehem. När socialtjänsten får veta att ett barn far illa genom en anmälan, så tittar man på den information som man fått och anser man att informationen är så pass allvarlig att man behöver få veta mera för att kunna erbjuda hjälp, så startas en utredning.

Vid en utredning så tittar man på hela situationen. Det kommer att ställas många frågor till dig och dina föräldrar. Ibland hämtar socialtjänsten även in information från skola, fritids, sjukvården o.s.v.

När utredningen är klar så ser man vad just du och din familj behöver för hjälp. Ibland så kan det vara så att utredningen visar att det bästa just nu är en placering i familjehem. En utredning ska vara klar senast inom 4 månader.

Tillsyn över socialtjänsten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a socialtjänsten.

Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller.

Läs mer på IVO´s hemsida.

Vart vänder man sig vid intresse av att bli familjehem, jourhem och kontaktfamilj/person?

Det finns olika vägar att gå för att anmäla sitt intresse. Det kan ibland ta lång tid innan man blir erbjuden ett första uppdrag så det kan vara en god idé att anmäla sig till flera kommuner eller företag. Då ökar chanserna för att det ska finnas ett barn eller ungdom som matchar just din familj.

Familjehemsbanken - mötesplatsen för familjer och handläggare
I Familjehemsbanken kan du lägga in en intressenotis om att du vill bli t.ex. familjehem. Kommuner och företag är inne dagligen och söker efter familjer/personer som kan ta emot barn och unga. Du kan även leta bland notiserna som kommuner och företag lagt in under "Sökesnotiser".

Kommunen
Vänd dig till socialtjänsten i din kommun. Genom kommunens hemsida kan man ibland hitta information om hur man blir jourhem, familjehem eller kontaktfamilj/-person och där finns ofta kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Annars kan man även ringa kommunens växel och be att få prata med någon som har hand om det uppdrag man är intresserad av.

Du kan även vända dig till kringliggande kommuner. Med tanke på att du kommer behöva besöka din uppdragsgivare titt som tätt är det viktigt med rimliga avstånd, en liten fingervisning kan vara ca 2 timmars restid mellan din och uppdragsgivarens kommun.

Övriga
Det finns idag många företag som arbetar med familjehemsvård, som man också kan vända sig till. Dessa anlitas av kommunerna. Några av dem hittar du i Familjehemsbanken under Sökesnotiser och Konsulentstödda verksamheter. Du kan även använda en sökmotor t.ex. Google och använda sökord som familjehem, familjehemsvård, familjevård, familjehemsvärd, jourhem, jourfamilj, kontaktfamilj, kontaktperson och ledsagare.

På hemsidan Min insats som Socialstyrelsen står bakom, kan du läsa mer om de olika uppdragen samt även anmäla intresse till din kommun. SKL har utvecklat hemsidan FamiljehemSverige där man kan testa sig själv om man skulle kunna vara lämplig och man kan även anmäla intresse till kommunen. Dock finns inte alla kommuner med idag.

Vårdnadsöverflyttning, vad innebär det?

Läs mer...

 

Du hittar även många frågor och svar i vårt forum. Hittar du inte vad du söker, kontakta oss gärna via mail, familjehemmet@familjehemmet.se eller telefon 0585 - 200 57.