Barn- och ungdomsvården ska reformeras

Regeringen tillsätter en utredning för att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete.

Publicerad 6 februari 2024
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, presenterar en utredning som ska reformera svensk barn- och ungdomsvård. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den statliga barn- och ungdomsvården har inte hängt med i samhällsutvecklingen, konstaterar regeringen. Allvarlig brottslighet har krupit neråt i åldrarna och fler barn och unga inom samhällsvården har kopplingar till kriminella nätverk. Vårdbehoven hos barn och unga har också ökat kraftigt. Barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem utsätter många gånger sin fysiska eller psykiska hälsa för påtagliga risker genom t.ex. missbruk, svårt självskadande beteende eller genom att vistas i miljöer där organiserad brottslighet förekommer.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Den statliga barn- och ungdomsvården ska vara utformad så att den kan ge den vård, trygghet, säkerhet, omvårdnad och utbildning som krävs för att uppnå det. Situationen för barn och unga som är i samhällets vård ska alltid leda till det bättre, aldrig till det sämre, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

För att bättre kunna möta barn och ungas vård­behov i den samhällsutveckling som sker nu behövs ett omfattande föränd­rings­arbete inom den statliga barn- och ungdomsvården när det gäller vårdkvalitet, platsbrist, säkerhetsfrågor och kompetensförsörjning. Den framtida statliga barn- och ungdomsvården ska ha en hög kvalitet med en rättssäker och kunskaps­baserad vård. Den ska också vara trygg och säker för alla som vistas där, såväl för de barn och unga som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar för, som för personalen. Styrning av verksamheten behöver få ett bättre genomslag för att uppnå dessa mål, varpå alla delar i organisationen och styrningen bör ses över. Nuvarande brister inom verksamheten ska kartläggas, beskrivas och analyseras.

– SiS har inte haft de rätta förutsättningarna för uppdraget. Nu tillsätter vi en utredning som kan reformera den statliga ungdomsvården i grunden, och som stärker vården och tryggheten för några av samhällets mest utsatta barn och ungdomar, säger Christian Carlsson (KD), ordförande för socialutskottet.

Till särskild utredare har chefsåklagare Lise Tamm utsetts. Ett viktigt uppdrag för utredaren är att föreslå åtgärder som säkerställer att det inte förekommer våld, kränkningar och sexuella övergrepp inom den statliga barn- och ungdomsvården eller att tvångsåtgärder vidtas utan stöd i lag, inklusive en tillsynsfunktion. Utredaren ska också se över vård- och boendemiljön, hur en ändamålsenlig differentiering kan uppnås och om den statliga barn- och ungdomsvårdens del i vårdkedjan kan stärkas.

– Barn i samhällets vård tillhör vårt lands allra mest skyddslösa. Detta storkliv för att värna barnen och ge dem en framtid gör mig hoppfull, säger Lina Nordquist (L), gruppledare.

Utredningen ska redovisas den 25 april 2025.

Föregående