Artiklar

”Kravet för tillstånd behöver ta ett steg till”

Samhälle
10 december 2018
Förra året blev konsulentstödd familjehemsverksamhet tillståndspliktig, något som RFF - Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård - länge kämpat för. – Tillståndskravet är bra, men det behövs ytterligare steg i kvalitetskraven, säger Suzanne Julin, ordförande i RFF.

Vuxna biologiska barn, behov av stöd som barn eller inte?

Samhälle
6 december 2018
Rapporten om vuxna biologiska barn är andra delen i Familjehemspoolens undersökning om biologiska barns önskan om stöd från Familjehemspoolen.

Barn har bättre koll på sina rättigheter

Samhälle
3 december 2018
Barn har idag bättre koll på sina rättigheter och barnkonventionen än för tio år sedan. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning. Nästan vartannat barn känner idag till barnkonventionen.

Här skapas en mötesplats

Samhälle
29 november 2018
Familjehemscentralen i Gävle är en mötesplats där barn och ungdomar som deltar i socialtjänstens öppenvård kan träffas, men även familjehem träffas här och barn kan ha umgänge med sina biologiska föräldrar i en ”hemlik” miljö.

Skolfam fortsätter att ge resultat

Samhälle
26 november 2018
Allt fler av de familjehemsplacerade barn som deltar i Skolfam går ut nian med godkända betyg. Det visar Skolfams årliga resultatenkät. I år var 79,1 procent av Skolfam-barnen gymnasiebehöriga, vilket inte är långt under riksgenomsnittet på 84,5 procent.

Öppen dialog viktigt för att tonåringar inte ska hamna snett

Samhälle
24 november 2018
En öppen kommunikation mellan föräldrar och tonåringar är det bästa sättet att skydda sin tonåring från att hamna snett. Det menar forskare Sabina Kapetanovic, som idag föreläste under ”Förebyggande veckan” i Örebro.

Mer fokus på mentalisering, anknytning och affekt i Nya Kälvestensmetoden

Metod
22 november 2018
De som vill bli familjehem behöver enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomgå en eller flera intervjuer för att man i utredningen ska kunna ta reda på om det finns det känslomässiga överskott som krävs för uppdraget. För den omfattande djupintervjun finns flera metoder, bland annat Nya Kälvestensmetoden.

Trygga föräldrar kan hjälpa ungdomar att välja rätt väg

Samhälle
20 november 2018
Genom att jobba med att stärka föräldrar i sin roll hoppas Örebro kommun kunna fånga upp några av de ungdomar som är på väg in i kriminalitet, drogmissbruk eller våldsbejakande extremism.

De har fört familjehemmens talan i 35 år

Samhälle
19 november 2018
Familjehemmens ställning behöver stärkas och de behöver få fler rättigheter. Det är något som föreningen FaCO, Familjevårdens Centralorganisation, arbetar för. I år är det dessutom 35-års jubileum för föreningen.

”Behovet av kontaktfamiljer är stort”

Uppdrag
15 november 2018
För den som vill hjälpa ett barn eller en ungdom några dagar i månaden finns uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Av dessa är kontaktfamilj det mest omfattande uppdraget, som innebär att ett barn kommer och bor i familjen en eller två helger per månad.

Temavecka om förebyggande arbete i Örebro

Samhälle
15 november 2018
Nästa vecka bjuder Örebro kommun in till en temavecka om socialtjänstens förebyggande arbete.

De vill göra barnens roll mer tydlig

Samhälle
12 november 2018
Forskare ska tillsammans socialtjänsterna i Örebro län ta reda på hur barnens delaktighet i socialvården påverkar insatserna som görs för dem och tillsammans med socialtjänster i olika kommuner hitta arbetssätt som gör att barnet för får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

”För oss var det naturligt att hjälpa”

Uppdrag
9 november 2018
Skaran som samlas vid middagsbordet om kvällarna hemma hos Niklas och Anette Sundén kan se olika ut från dag till dag, till och med från timme till timme. De är nämligen både familjehem och jourhem och vet aldrig riktigt hur nästa dag kommer att se ut.

De biologiska barnens röster

Uppdrag
7 november 2018
Stödet till de biologiska barnen är ett område som är eftersatt inom familjehemsvården. Det finns kunskap om handledningens betydelse till familjehemsföräldrar men information kring vad och vilket stöd de biologiska barnen i familjehem har behov av saknas.

App ska lättare få barn att komma till tals

Metod
5 november 2018
Genom en ny app ska det bli lättare för barn att aktivt delta i utredningar som rör dem. Detta håller nu forskare vid Mälardalens högskola på att utarbeta.

”Förståelse snarare än bedömning”

Metod
2 november 2018
En viktig del i utredningen av en familj inför en eventuell placering är att förstå de vuxnas känsloliv och relationer för att utröna om det finns ett känslomässigt överskott för att ta sig an ett barn. En av de metoder som kan användas för en sådan utredning är den så kallade Kälvestens-metoden.

Elevhälsan behöver utvecklas för att ge rätt stöd till familjehemsplacerade

Samhälle
31 oktober 2018
Mycket fokus ligger på barnets fysiska och psykiska hälsa, men ofta glöms skolprestationen och skolanknytningen bort i det arbete som elevhälsan gör med familjehemsplacerade barn, menar forskare Lisbet Engh. Bland annat konstaterar hon att hälsoundersökningarna behöver kompletteras med frågor gällande läs- och skrivsvårigheter samt traumatisering.

"Jourhem ska vara en lugn och trygg plats"

Uppdrag
29 oktober 2018
Om man har möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn i kris i sitt hem kan man ansöka om att bli jourhem.

Prisade för uppföljningsarbete

Samhälle
26 oktober 2018
Barn- och ungdomsenheten i Partille har dragit igång ett arbete för att följa upp hur barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever mötet och vad som skulle kunna göras annorlunda. För detta arbete fick man i onsdags ta emot kommunens ”Barnkonventionspris”.

”Spela själv för att få förståelse för barnets intresse”

Samhälle
24 oktober 2018
I nästan alla svenska hem där det finns barn eller ungdomar förekommer diskussioner om användning av ”skärmar” och datorspel. Sven Rollenhagen, specialist på datorspelsberoende, tycker inte att man ska ha generella förbud – däremot bör man prata med sina barn om när, hur och till vad barnet använder sin mobil, dator eller surfplatta.

De vill hjälpa barn med trauman

Metod
22 oktober 2018
Att växa upp i en kaotisk miljö leder inte sällan till utvecklingstrauma hos barnet. Utan rätt stöd och behandling kan det komma att påverka barnet för resten av livet. Socionomerna Helene Samuelsson och Josefine Guldbrand har startat en verksamhet som är inriktad på att hjälpa just dessa barn.

Samtalsapp från Karlskrona börjar få spridning i landet

Metod
19 oktober 2018
Uppföljningssamtal med de familjehemsplacerade barnen är viktigt, men det är inte alltid som socialsekreterarna har rätt verktyg för samtalen. För att förbättra och förenkla dialogen med barnen har appen ”Barnsam” tagits fram av Karlskrona kommun i samarbete med det lokala näringslivet och sprids nu bland landets kommuner.

De kombinerar konsulent- och psykologtjänster

Om
17 oktober 2018
En del barn som placeras i familjehem behöver ha hjälp av en psykolog. Att denne finns till hands när det behövs är av största vikt. Marie och Anders Jakobsson, familjehemskonsulent respektive psykolog, kombinerar sina kompetenser i det nystartade företaget Jakobsson familjehem & psykolog AB.

Sundsvall digitaliserar orosanmälningar

Samhälle
16 oktober 2018
Socialtjänsten i Sundsvalls kommun har i början av oktober lanserat en ny e-tjänst för orosanmälningar.

Placerade småbarns stödbehov kartläggs

Metod
15 oktober 2018
Forskare i Lund vill kartlägga vilket behov av stöd som familjehemsplacerade barn upp till sex år har och vilka metoder som skulle kunna användas för att stärka deras psykiska hälsa.