Familjehemspappan förespråkar nationell rekrytering av nya familjehem

Familjehemspappan och föreläsaren Thomas Ardenfors anser att rekrytering och utbildning av familjehem bör skötas nationellt. ”Det är idag mycket stora skillnader mellan kommuner i vad som kan erbjudas när det gäller resurser till rekrytering och vidareutbildning av jour- och familjehem”, skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Publicerad 9 maj 2023
Familjehemspappan Thomas Ardenfors anser att rekrytering och vidareutbildning av jour- och familjehem bör organiseras från statlig eller regional nivå för att säkerställa en hög kvalitet över hela landet.

Thomas Ardenfors har varit familjehem i snart 30 år och har tagit emot fler än 30 placeringar genom åren. Han har skrivit två böcker om familjehemslivet och föreläser även över hela Sverige i hopp om att kunna få fler att ta steget.

Med åren har han också samlat på sig mycket erfarenhet av hur det ser ut i olika kommuner. Och här behöver staten göra mer anser han.

”Samtidigt är det smärtsamt att konstatera att behovet av jour- och familjehem måste betecknas som mer eller mindre konstant över tid. Det är oftast fler barn som behöver ett nytt hem och en ny familj än vad samhället kan erbjuda. Det är därför nödvändigt med grundläggande reformer för att uppvärdera jour- och familjehemsfunktionen och en centralisering. Det gäller rekrytering, vidareutbildning och kvalitetssäkring i form av licensiering av jour- och familjehemmet”, skriver han i debattartikeln som är publicerad i början av april i Svenska Dagbladet.

Saknas både pengar och förståelse
Han har många gånger under sina besök hos olika socialtjänster sett hur socialsekreterare inte sällan måste ”trolla med knäna” för att möjliggöra insatser och arrangemang för fler potentiella jour- och familjehem.

”I många kommuner saknas både pengar och förståelse för de som arbetar inom socialtjänsten. De behöver budgetmedel och personal för att kunna rekrytera och vidareutbilda inom jour- och familjehem. Hos många av socialsekreterarna finns en känsla av otillräcklighet i förmågan att nå ut”, skriver han.

Därför ger han ett tydligt budskap till riksdag och regering: ”Låt socialsekreteraren vara socialsekreterare och säkerställ att rekrytering samt vidareutbildning av jour- och familjehem organiseras från statlig eller regional nivå. Det är idag mycket stora skillnader mellan kommuner i vad som kan erbjudas när det gäller resurser till rekrytering och vidareutbildning av jour- och familjehem. Så ska det inte vara. Ytterst drabbar det de mest utsatta barnen som vi i samhället gemensamt har ansvar för”. 

Brådskande reform
Det ska inte komma an på kommunens storlek eller förmåga att genomföra marknadsföringsinsatser - rekrytering, utbildning och kvalitetssäkring är viktiga frågor som ska fungera lika bra i hela landet. För detta krävs en nationell samverkan och ett nationellt stöd.

”Detta är en nödvändig, brådskande och viktig reform för socialtjänsten, för landets jour- och familjehem och framförallt för barnens skull”, avslutar han.

Föregående Nästa