Information till nätverkshem - nu på flera språk

Ibland kan det vara bäst för ett barn att placeras hos en släkting eller annan närstående, i ett så kallat nätverkshem. Socialstyrelsen har tagit fram broschyren "Att vara nätverkshem" som finns nu på flera språk och är gratis att ladda ner.

Publicerad 16 maj 2023
Socialstyrelsen har tagit fram informationsmaterial om att vara nätverkshem på fler språk som engelska, arabiska och ukrainska.

När det konstaterats att ett barn inte får sina omsorgsbehov tillgodosedda genom att bo med sina föräldrar ska Socialtjänsten i första hand överväga om barnet kan tas emot av någon släkting eller annan närstående, i ett så kallat nätverkshem. Tanken med nätverkshem är att barnet ska kunna behålla den trygghet som finns i relationerna och kontakten med sitt ursprung och naturliga nätverk.

Om en släkting eller närstående vill ta emot barnet i sitt hem ska socialtjänsten utreda förutsättningarna för det på samma sätt som andra familjehem utreds.

Alla familjehem, även nätverkshem, har rätt till stöd och utbildning för att få bästa möjliga förutsättningar att ta hand om barnet. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan exempelvis ges genom en enskild kontakt med en handläggare på socialtjänsten eller genom handledning, både enskilt och i grupp.

Nätverkshem har också rätt till samma ersättning som övriga familjehem. 

Socialstyrelsens broschyr "Att vara nätverkshem" finns nu på ett antal olika språk, som somaliska, dari, arabiska, farsi och ukrainska. Den är gratis att ladda hem.

Föregående Nästa