Mer kunskap om trauma ger bättre placering

I en ny studie har forskare vid Lunds universitet utvärderat en utbildning kring trauma som erbjuds av Rädda barnen. Resultaten visar på positiva – om än kortvariga – effekter på familjehemsföräldrarnas förmåga att hantera och förstå trauman.

Publicerad 23 maj 2023
Utbildning i traumamedvetet bemötande har visat sig ha positiva effekter - åtminstone på kort sikt.

Var tredje familjehemsplacering avslutas plötsligt och förtid. Med mer kunskap kring trauma och hur man bemöter barnet kan kvaliteten på familjehemsvården öka och risken för sammanbrott minskas. Trauman och svårigheter i barndomen kan få konsekvenser för barns utveckling och känslohantering, ofta långt upp i vuxen ålder.

– Hur familjehemsföräldrar bemöter barnet kan göra en stor skillnad, och bromsa negativa påföljder. En utbildning i traumahantering har visat sig stärka föräldrarna och ibland även gjort det möjligt att undvika att familjehemsplaceringen avbryts, säger Amanda Angelöw, doktorand i psykologi, och en av tre forskare bakom den vetenskapliga publiceringen i tidskriften Children and Youth Services Review.

I pilotstudien deltog 44 familjehemsföräldrar. Deltagarna, som vid åtta tillfällen utbildades i traumamedvetet bemötande, jämfördes med personer i en kontrollgrupp som stod på väntelista för att få gå utbildningen. Familjehemsföräldrarna fick besvara enkäter före, direkt efter och två månader efter genomförd utbildning.

– De familjehemsföräldrar som gått utbildningen upplevde ökad förståelse för barnets beteende, större traumamedvetenhet och ökad självsäkerhet i sin roll som förälder, säger psykologen Victoria Niwhede. Efter utbildningen uppgav de flesta deltagare att det var mindre sannolikt att de skulle be om omplacering för ett av deras familjehemsplacerade barn.

Det har dock visat sig vara kortsiktiga effekter, vid en uppföljning två månader efter fanns ingen skillnad kvar i traumamedvetenhet och självsäkerhet i rollen som familjehemsförälder mellan de som deltagit i utbildningen och de som inte hade deltagit.

– Troligen behövs uppföljande utbildningstillfällen för att kunskapen ska hållas vid liv. Vi följer detta upp nu, tillsammans med andra möjliga faktorer som kan påverka utbildningens utfall, i två studier med fokus på familjehemsföräldrar respektive deras placerade barn, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi och projektledare för ett större projekt om effekter av traumamedveten omsorg på barns motståndskraft.

Föregående Nästa