Barn & Unga

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Ibland kan det vara jobbigt, till exempel hemma eller i skolan.

Om du inte mår bra hemma eller i skolan så är det viktigt att du pratar med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, en släkting eller kanske en granne. Personalen i skolan har skyldighet att hjälpa dig om du inte mår bra.

Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten når du lättast genom att ringa till växeln i din kommun och be att få prata med någon inom socialtjänsten som har hand om barn och familjer. Det kan kännas läskigt att ringa till socialtjänsten. Men de finns där för att hjälpa dig. De lyssnar på vad du har att säga och ibland så vill de prata med dina föräldrar för att undersöka om det är något som socialtjänsten kan hjälpa till med för att det ska bli bättre i din familj och att du ska må bra igen.

Familjehem
Vi får ibland frågor från barn och ungdomar som undrar hur man gör för att få komma till ett familjehem. När socialtjänsten får veta att ett barn far illa genom en anmälan, så tittar man på den information som man fått och anser man att informationen är så pass allvarlig att man behöver få veta mera för att kunna erbjuda hjälp, så startas en utredning.

Vid en utredning så tittar man på hela situationen. Det kommer att ställas många frågor till dig och dina föräldrar. Ibland hämtar socialtjänsten även in information från t.ex. skola, fritids och sjukvården.

När utredningen är klar så ser man vad just du och din familj behöver för hjälp. Ibland så kan det vara så att utredningen visar att det bästa just nu är en placering i familjehem. En utredning ska vara klar senast inom 4 månader.

Till dig som är placerad i familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem
Du har, precis som alla andra barn och ungdomar rätt att må bra och känna dig trygg, även om du inte kan bo tillsammans med dina föräldrar. Har du frågor och funderingar, om stort som smått, så kan alltid vända dig till den person på socialtjänsten som har hand om dig, din handläggare. Handläggaren finns där för att stötta och hjälpa dig så att det blir så bra som möjligt för dig där du bor just nu.

Om något inte fungerar i ditt boende och du kanske känner att ingen lyssnar på dig, så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten. IVO har upprättat en barn- och ungdomslinje är för barn och ungdomar som är under 21 år. Här kan du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som fungerar dåligt inom socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården, telefon 020-120 06 06. Det är helt gratis och syns inte på telefonräkningen. Mer information om bland annat dina rättigheter när du är placerad i familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem, hittar du på IVO´s hemsida.

På Barnombudsmannens hemsida kan du läsa mer om vilka dina rättigheter är enligt barnkonventionen.

Någon som lyssnar
Ibland vill man prata med någon utomstående, som finns där och bara lyssnar. Det kan vara via telefon, chatt eller mail. Vi har samlat några länkar till organisationer och föreningar dit man kan vända sig med frågor eller om man behöver hjälp med att hitta vart man kan vända sig för att få stöd.

Länkar

Barnombudsmannen - Mina rättigheter
Här kan du lära dig om vilka rättigheter du har. 

BRIS - för dig som är ung
Till BRIS kan du som är under 18 år vända dig och prata med en kurator om det du funderar på eller behöver hjälp med. Personalen har tystnadsplikt, du behöver inte berätta vem du. Att ringa till BRIS är gratis och syns inte på telefonräkningen. Du kan ringa på telefon 116 111, chatta eller skicka e-post till BRIS.

Jag vill veta - Allt om dina rättigheter vid brott
Brottsoffermyndigheten har en webbplats som vänder sig till barn och ungdomar som blivit utsatta för brott. Här kan du bland annat läsa om dina rättigheter om du blivit utsatt för brott, om stöd och hjälp du kan få, vad som händer när ett brott anmäls och hur myndigheter arbetar. Innehållet riktar sig även till dig som inte själv har upplevt brott men som misstänker att någon i din närhet kan vara utsatt.

Jourhavande kompis, chattforum
Jourhavande kompis är chattjouren för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om. 

Killar.se, chattforum
Här kan du chatta med en vuxen volontär om vad du vill. Du kan vara helt anonym.

Knas hemma
Knas hemma är en ideell förening som drivs av barn och unga som är eller har varit placerade. De arbetar bland annat med att sprida kunskap och utbilda socialtjänst, familjehem och andra som möter dessa barn och unga. 

Koll på soc
På hemsidan Koll på soc så kan du läsa t.ex. läsa om vad som händer när du kontaktar socialtjänsten.

Kuling - mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Kuling är en mötesplats och en informationssida för dig som har en förälder med psykisk ohälsa. I forumet eller chatten kan du diskutera och hitta andra i en liknande situation.

Kärleken är fri
Stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Maskrosbarn
Maskrosbarn är anhörigorganisation för dig som är ung och växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Vill du prata med någon så kan du chatta eller maila till dem.

Polisen om brott mot barn och unga
Är du ung och utsatt för brott kan du prata med någon vuxen du har förtroende för eller själv kontakta polisen. När det är bråttom och du behöver hjälp direkt, ring 112. Om det inte är bråttom kan du ringa 114 14. Det är numret till polisens växel. Hit kan du ringa om du vill anmäla ett brott som redan har hänt eller om du vill tipsa om ett brott.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Här finns bl.a. information om vart du kan vända dig om du behöver stöd. Har du blivit utsatt för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott, då kan du ringa eller maila till RFSL stödmottagning.

Rädda barnen - för dig som är barn eller ung
Här kan du läsa mer om bland annat din rättigheter, hedersrelaterat förtryck, om du lever gömd eller är papperslös samt hitta hjälp och stöd.

Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder
Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är ”funktionshindrad”. Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Här hittar du information, stöd och hjälp för att lättare ta sig förbi dessa brister.

Självmordslinjen - Mind
Självmordslinjen är tillgänglig via chatt, mail och telefon för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen.

Snorkel - om nedstämdhet, oro, ångest och stress
På den här sidan kan du läsa om vad nedstämdhet, oro, ångest och stress är. Du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

Tjejjourer
Hit kan kan alla som definierar sig som tjejer vända sig med små och stora tankar och problem.
Roks tjejjourer
Unizon ung

Tjejzonen
På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig. Du bestämmer alltid själv vad ni ska prata om – inget är för stort eller smått! Du kan chatta eller få en egen Storasyster Live eller Online.
Här hittar du även Ätstörningszonen, du kan chatta eller maila med volontärer.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet
På UMO.se hittar du fler ställen dit du kan vända dig för stöd. Här hittar du också information om relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat.