Barn & Unga

Alla barn och ungdomar är lika mycket värda. Du har rätt att känna dig trygg och må bra och bli lyssnad på. Ibland kan det vara jobbigt, till exempel hemma eller i skolan.

Om du inte mår bra hemma eller i skolan så är det viktigt att du pratar med någon vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, en släkting eller kanske en granne. Personalen i skolan har skyldighet att hjälpa dig om du inte mår bra.

Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten når du lättast genom att ringa till växeln i din kommun och be att få prata med någon inom socialtjänsten som har hand om barn och familjer. Det kan kännas läskigt att ringa till socialtjänsten. Men de finns där för att hjälpa dig. De lyssnar på vad du har att säga och ibland så vill de prata med dina föräldrar för att undersöka om det är något som socialtjänsten kan hjälpa till med för att det ska bli bättre i din familj och att du ska må bra igen.

Familjehem
Vi får ibland frågor från barn och ungdomar som undrar hur man gör för att få komma till ett familjehem. När socialtjänsten får veta att ett barn far illa genom en anmälan, så tittar man på den information som man fått och anser man att informationen är så pass allvarlig att man behöver få veta mera för att kunna erbjuda hjälp, så startas en utredning.

Vid en utredning så tittar man på hela situationen. Det kommer att ställas många frågor till dig och dina föräldrar. Ibland hämtar socialtjänsten även in information från t.ex. skola, fritids och sjukvården.

När utredningen är klar så ser man vad just du och din familj behöver för hjälp. Ibland så kan det vara så att utredningen visar att det bästa just nu är en placering i familjehem. En utredning ska vara klar senast inom 4 månader.

Till dig som är placerad i familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem
Du har, precis som alla andra barn och ungdomar rätt att må bra och känna dig trygg, även om du inte kan bo tillsammans med dina föräldrar. Har du frågor och funderingar, om stort som smått, så kan alltid vända dig till den person på socialtjänsten som har hand om dig, din handläggare. Handläggaren finns där för att stötta och hjälpa dig så att det blir så bra som möjligt för dig där du bor just nu.

Om något inte fungerar i ditt boende och du kanske känner att ingen lyssnar på dig, så kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är den myndighet som har tillsyn över socialtjänsten. IVO har upprättat en barntelefon dit du kan ringa, telefon 020-120 06 06. Det är helt gratis och syns inte på telefonräkningen.
Mer information om bland annat dina rättigheter när du är placerad i familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem, hittar du på IVO´s hemsida.

På Barnombudsmannens hemsida kan du läsa mer om vilka dina rättigheter är enligt barnkonventionen.

Någon som lyssnar
Ibland vill man prata med någon utomstående, som finns där och bara lyssnar. Det kan vara via telefon, chatt eller mail. Vi har samlat några länkar till organisationer och föreningar dit man kan vända sig med frågor eller om man behöver hjälp med att hitta vart man kan vända sig för att få stöd.