Letterbox Club erbjuds nu för yngre barn

Sedan 2018 har familjehemsplacerade barn i Sverige erbjudits böcker och spel genom Letterbox Club, som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att läsa och räkna. Från och med i år erbjuds nu paket även för yngre barn, 4-5 år.

Publicerad 21 januari 2024
Nu finns ett Letterbox-paket även för yngre barn i 4-5-årsåldern.

Letterbox Club fungerar lite som en traditionell bokklubb. En gång i månaden får de deltagande barnen ett paket hemskickat innehållande noga utvalda böcker, spel och skrivmaterial som ska stimulera och väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa och räkna. Bakgrunden är att många barn som är placerade i familjehem och har varit socialt utsatta, presterar sämre i skolan än andra barn, enligt forskning. 

Monica Achá Sonesson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

– Paketen bekostas av den placerande kommunen och deltagandet går genom socialtjänsten. Under 2023 hade vi runt 1 200 deltagande barn över hela Sverige som fick ta emot totalt sex paket med nog utvalt innehåll, säger Monica Achá Sonesson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Startade 2007
Letterbox Club startade i England av en familjehemsförälder och tillika lärare i matematik år 2007. Idag är Letterbox Club en etablerad verksamhet med 10 000 deltagande barn årligen i Storbritannien. I Sverige deltog ungefär 1 200 barn förra året. Från och med i år finns ett paket med innehåll anpassat för åldrarna 4-5 år.

– Ju tidigare man kan börja desto bättre. Vi har även en önskan om ett paket även för de lite äldre, 12-13-åringarna men det är svårare att få fram ett innehåll som känns tilltalande för alla i den åldersgruppen, säger Agenta Ingvarsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i omgångar fått medel för att vidareutveckla Letterbox Club i Sverige. Det har bland annat resulterat i paket med innehåll på arabiska och somaliska.

– Även paketet för de yngre barnen kommer att översättas till arabiska och somaliska men under 2024 kan vi bara erbjuda paket på svenska till den åldersgruppen. Översättningen ska vara klar till 2025, fortsätter Monica Achá Sonesson. Barnet får boken både på hemspråket och översatt till svenska. 

Oro över kommunernas ekonomi
Varje år tas nytt material fram, vilket gör att barnen kan vara med i Letterbox Club under en stor del av uppväxten. Årets anmälan stänger den 31 januari, deltagarna får sedan sitt första paket i maj.

– På grund av att många kommuner har pressad ekonomi i år är vi oroade över att inte alla barn som skulle behöva inte längre kommer kunna få Letterbox, men vi hoppas att så många som möjligt fortfarande kommer få möjligheten att ta del av årets material, säger Monica Achá Sonesson.

Förutom att översätta materialet kommer Stiftelsen allmänna barnhuset även att titta på samverkansformer med öppna förskolor och skolor för att sprida Letterbox Club ytterligare.

Föregående Nästa