Samtalsapp från Karlskrona börjar få spridning i landet

19 oktober 2018
Uppföljningssamtal med de familjehemsplacerade barnen är viktigt, men det är inte alltid som socialsekreterarna har rätt verktyg för samtalen. För att förbättra och förenkla dialogen med barnen har appen ”Barnsam” tagits fram av Karlskrona kommun i samarbete med det lokala näringslivet och sprids nu bland landets kommuner.

De kombinerar konsulent- och psykologtjänster

17 oktober 2018
En del barn som placeras i familjehem behöver ha hjälp av en psykolog. Att denne finns till hands när det behövs är av största vikt. Marie och Anders Jakobsson, familjehemskonsulent respektive psykolog, kombinerar sina kompetenser i det nystartade företaget Jakobsson familjehem & psykolog AB.

Sundsvall digitaliserar orosanmälningar

16 oktober 2018
Socialtjänsten i Sundsvalls kommun har i början av oktober lanserat en ny e-tjänst för orosanmälningar.

Placerade småbarns stödbehov kartläggs

15 oktober 2018
Forskare i Lund vill kartlägga vilket behov av stöd som familjehemsplacerade barn upp till sex år har och vilka metoder som skulle kunna användas för att stärka deras psykiska hälsa.

Rekordstort intresse för ”Letterbox Club”

12 oktober 2018
Rekordmånga familjehemsbarn deltar under hösten i ”Letterbox Club”, ett projekt som syftar till att utveckla läs- och matematikförmågan hos barn i låg- och mellanstadiet. – Vi hade räknat med 200 deltagare, men nu har vi ungefär 400 deltagande barn, berättar Sofia Lager Millton, FoU-ledare och projektansvarig.

Helena har alltid plats – både i sitt hem och i sitt hjärta

10 oktober 2018
Helena Eklund har alltid plats, både i sitt hem och i sitt hjärta, för de barn som akut behöver en plats att bo på och någon som ger dem omsorg.
Frågor och svar

Hur anmäler jag intresse för uppdrag?

Du kan registrera dig hos oss i Familjehemsbanken, i din kommun och/eller hos företag. Läs mer…

Vilka krav finns det?

Du är en trygg person med ett överskott av tid, värme och tålamod. Du har ett rum ledigt och är positiv till samarbete med socialtjänst och föräldrar. Läs mer…

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Vid en VÖF blir man särskilt förordnad vårdnadshavare och får det juridiska ansvaret för barnet. Läs mer…


Facebook