Frågor och svar

Hur anmäler jag intresse för uppdrag?

Du kan anmäla intresse hos socialtjänsten i din kommun och/eller hos företag. Läs mer…

Vilka krav finns det?

Du är en trygg person med ett överskott av tid, värme och tålamod. Du har ett rum ledigt och är positiv till samarbete med socialtjänst och föräldrar. Läs mer…

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Vid en VÖF blir man särskilt förordnad vårdnadshavare och får det juridiska ansvaret för barnet. Läs mer…

Hur deklarerar man som familjehem och jourhem?

I forumet hittar du information om hur du deklarerar som familjehem, jourhem och kontaktfamilj. Läs mer...

Vem är tillsynsmyndighet för socialtjänsten?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för bl.a socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller.

Mer information finns på IVO´s hemsida.