Webbaserad utbildning för familjehem där teori och praktik varvas

I flera år har socionomen Emma Fager och psykologen Lotta Forsberg tillsammans jobbat med utbildningar inom anknytningsteori och trauma för socialtjänsten. Under 2020 har utbildningarna flyttat ut på nätet och blivit webbutbildningar. I höstas lanserades en utbildning speciellt riktad till familjehem.

Publicerad 10 januari 2021

– Tanken är att både familjehemssekreteraren och familjehemmet ska kunna gå den här utbildningen och sedan ha den som utgångspunkt i handledningen, säger Emma Fager.

Hon har jobbat med anknytningsteori i närmare 20 år och jobbar både med fördjupade utredningar och handledning av familjehem i vardagen.

Även Lotta Forsberg jobbar med handledning och har under åren träffat många placerade barn och familjehem. Båda två brinner för anknytning och att göra livet lättare för familjehemmen, som har kanske det svåraste jobbet man kan ha.

Den kunskapen som vi lär ut är sådant som vi själva använder dagligen i vårt arbete. Vi brinner för att teori ska bli användbart i det direkta arbetet, inte stanna i böckerna, säger Lotta Forsberg.

– Vi har haft familjehemmen och socialsekreterarna för ögonen när vi snickrat ihop våra utbildningar. Jag tänker på vad jag själv hade behövt när jag arbetade som socialsekreterare och försöker ta utgångspunkt i det. Samtidigt träffar både Lotta och jag socialsekreterare varje dag i vårt yrke som handledare och även där fångar vi upp vad socialsekreterarna sitter med på daglig basis, inflikar Emma Fager.

Kursdeltagarna har tillgång till allt material i sex månader. 

Webbutbildningen innehåller åtta videoföreläsningar med tillhörande arbetsblad. Utbildningarna för yrkesverksamma och familjehem liknar varandra i innehåll och upplägg, men för familjehemmen är filmerna mer anpassade till just dem. Medföljande arbetsmaterial samt förslag på studieplan är för inspiration.

– När man köper utbildningen har man tillgång till allt material i ett halvår och kan titta på filmerna så många gånger man vill. En del lyssnar på dem som podd i telefonen, om man inte orkar titta på oss mer, skrattar Emma.

Det kan ofta vara svårt för familjehem att hitta tiden till att gå på en utbildning med fysiska träffar. Dessutom brukar oftast bara en av familjehemsföräldrarna ha möjlighet att gå. Nu finns möjligheten för båda familjehemsföräldrarna att ta del av utbildningen på en tid när det passar dem.

– Den feedback vi fått gällande utbildning för familjehem är att familjehemmen uppskattat filmerna, eftersom det är lätt att relatera till barnen de har placerade. Arbetsmaterialet har bidragit till nya diskussioner och gemensamma reflektioner kring barnet i handledning säger en familjehemskonsulent. Vi har fått uppskattning för att vi hoppar mellan teori och tillämpning i våra utbildningar. Vi vill att den kunskap vi förmedlar ska vara så greppbar att den kan komma familjehemmen till gagn direkt, tillägger hon.

Den nya utbildningen för familjehem bygger på olika modeller, både vedertagna och sådana som Emma Fager och Lotta Forsberg själva tagit fram. 

Utbildningen bygger på olika modeller, både sådana som Lotta och Emma själva tagit fram och andra vedertagna modeller, som har modifierats och anpassats för att passa till just de här utbildningarna, ett exempel är ”den goda cirkeln”.

– Familjehemmen är de som har det svåraste jobbet av alla. De öppnar sina hem och hjärtan för de barn som farit mest illa i vårt samhälle. Om vi genom denna utbildning kan bidra till att ge familjehemmen stöd i sin tur så är vi oerhört glada för det, säger Lotta.

Utbildningen passar alla familjehem, oavsett om man är nyblivet eller har längre erfarenhet.

– Det är förstås jättebra om man kan få det med sig redan från början när man blir familjehem, men förhoppningen är att landets kommuner ska köpa in utbildningen för familjehemmen tillsammans med socialtjänsten, men man kan också som enskilt familjehem köpa utbildningen. Vi vill visa på vad man kan göra och vad som redan görs idag för att ge familjehemmen fortsatt hopp och en känsla av att man redan gör bra saker för barnet, säger Lotta Forsberg.

Forsberg Fager

Med lång erfarenhet av att använda modern anknytningsteori i socialt arbete erbjuder vi som psykolog och socionom utbildning, handledning och konsultation inom anknytning och trauma.

info@forsbergfager.se
0703-90 60 60
www.forsbergfager.se
www.instagram.com/forsbergfager

 

 

Föregående Nästa