Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för unga vuxna, biofamiljer, familjehem och socialtjänster

Sedan 2008 hjälper Familjehem i fokus familjehem att ta hand om barn som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. Under vintern har Familjehem i fokus slagit upp portarna till sitt nya kontor i Stockholm, där man från och med 2021 också erbjuder öppenvård i form av MBSR.

Publicerad 20 januari 2021
Alla familjer går igenom svåra händelser i livet. Genom att använda MBSR kan man få en tydligare syn på sitt eget liv och sitt eget agerande och därmed också se sin omgivning på ett annat sätt.

– Jag har arbetat inom vård och behandling i tio år, både med familjer och unga vuxna. Jag har alltid upplevt att något fattas. För att kunna ge en människa en ärlig chans att klara av livets utmaningar, bör vi inte då erbjuda ett större smörgåsbord?

Det säger Hoda Jabbari Brännerud, lärare i mindfulness och medlem i MBTA Sweden (Mindfulness Based Teachers Association Sweden). Hon är anställd vid Familjehem i fokus i Stockholm för att arbeta med mindfulnessprogrammet.

Hoda Jabbari Brännerud, regionchef på Familjehem i fokus och ansvarig för mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR).

Familjehem i fokus hjälper biofamiljer att klara av utmaningar som uppstår i vardagen och öppnar upp för förändringsarbete i form av familjebehandling. Att man nu satsar på MBSR är en naturlig utveckling av organisationens arbete med att ge stöd och utbildning till både biofamiljer och familjehemsföräldrar för att de ska kunna öka möjligheten till en positiv och bestående förändring. MBSR fungerar som stödmetod även för familjehem att ta hand om barn som av olika skäl inte kan bo med sina egna föräldrar. Familjehemmen kompletterar kommunernas eget system, ofta i de mest komplicerade fallen.

Hoda har själv fått uppleva styrkan i mindfulness och berättar passionerat om sina erfarenheter.

– Jag har utövat yoga och meditation under hela mitt vuxna liv. Många gånger har jag ställt mig frågande om det verkligen hjälper mig på något sätt. Precis som alla andra har jag gått igenom olika kriser i livet, och när jag tittar tillbaka ser jag att jag aldrig hade klarat av dessa kriser om det inte vore för de verktyg man får genom meditation.

En väl beprövad metod
MBSR är en vetenskapligt väl beprövad metod. Modern forskning visar att mindfulness hjälper mot stress, smärta, sömnsvårigheter och lindrar symptom vid depression. Metoden används sedan länge inom sjukvården, kriminalvården och psykiatrin.

– Nu vill vi erbjuda MBSR också till samhällets allra mest behövande, berättar Hoda.

– Vi ger individuella samtal och samtalsgrupper för unga vuxna, bioföräldrar och familjehem och erbjuder mindfulnesskurser och föreläsningar för att bidra till mindre stress och mer harmoni i hemmet. Utöver det ger vi också kortare kurser och föreläsningar för socialtjänsten, som vi skräddarsyr efter de önskemål som socialsekreterarna har.

Hoda förklarar att just stress har haft en viktig funktion för människans överlevnad som art och att det fortfarande kan bidra positivt till vår förmåga att prestera. Men idag är de flesta av oss stressade på ett sätt som kan skada snarare än hjälpa oss.

Hon berättar vidare att höga stressnivåer är ett stort hinder vid familjebehandling. Ofta behöver man reducera stressnivån för att ens kunna påbörja en behandling – och för att den som är i behov av stöd alls ska vara mottaglig.

– Familjehem i fokus har utformat MBSR specifikt för att passa familjer och unga. Målet är att metoden ska hjälpa individer att öka medvetenheten i sina liv och ta emot det stöd som finns ute i samhället.

Familjehem i fokus

Familjehem i fokus vision är att åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhällen. Det uppnår vi genom att erbjuda högkvalitativa insatser och experthjälp som stöttar, bygger förtroende, förbättrar färdigheter, utvecklar relationer och stärker motståndskraften hos barn och unga samt deras familjer och familjehem.

info@familjehemifokus.se
040-231730
www.familjehemifokus.se
Hoda Jabbari Brännerud, regionchef
0732-36 16 65
hoda.jabbaribrannerud@familjehemifokus.se
Läs om oss på Familjehemsbanken

Föregående Nästa