Nu ska TMO prövas vetenskapligt

I Sverige har Rädda barnen utbildat skolpersonal och familjehem i TMO, Traumamedveten omsorg i sex år. Nu ska den första stora vetenskapliga prövningen av metoden göras – ett arbete som kommer ta fyra år.

Publicerad 18 juli 2022
Kerstin Neander är en av forskarna som ska utvärdera TMO, traumamedveten omsorg, vetenskapligt.

Förhållningssättet TMO utvecklades från början i Australien och vidareutvecklades och implementerades i Sverige av Rädda Barnen under flyktingkrisen 2015 då många barn med traumatiska upplevelser kom till Sverige. TMO-F är en variant av TMO som vänder sig till familjehemsföräldrar och till stora delar bygger på ett program som heter RPC; Resource Parent Curriculum.

Tanken med traumamedveten omsorg är att främja läkning och återhämtning hos barnet genom att förstå hur hjärnan hos ett traumatiserat barn fungerar för att med den insikten kunna hjälpa barnet på ett sätt som skapar trygghet, positiva relationer och strategier för att hantera sina känslor. Förhållningssättet hjälper och vägleder de viktiga vuxna i barnets närhet att förstå och möta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Målet är att skapa en trygg och ”läkande” miljö för att barnet ska kunna växa och utvecklas.

Undersöker attityder och kunskap
– Det finns god teoretisk grund bakom TMO, men det har i Sverige inte gjorts någon vetenskaplig prövning kring förhållningssättet och det är det som vi ska göra i det här projektet, berättar forskaren Kerstin Neander, Örebro, som tillsammans med forskare i Lund ska analysera effekterna av TMO genom forskarna vänder sig till familjehemsföräldrar, de barn/ungdomar som bor hos dem samt till pedagoger. Det man tittar på är föräldrarnas attityder och kunskap kring trauman hos barn och hur detta förändrats av utbildningen samt vilka effekter detta haft på barnen.

– Dels riktar vi oss till dem som ska gå utbildningen; de kommer att få fylla i ett frågeformulär innan utbildning och direkt efter, och sedan ett par formulär en längre tid efter utbildningen, säger Kerstin Neander.

Till detta behövs också en kontrollgrupp av familjehemsföräldrar som inte fått någon utbildning alls för att kunna jämföra resultaten från dem som gått utbildningen och de som inte gjort det.

Skapa läkande miljö för traumatiserade barn
En annan stor del av den vetenskapliga prövningen kommer vara intervjuer med barn till familjehemsföräldrar som genomgått TMO-utbildningen.

– TMO har fått stor spridning och när Rädda barnen själva har frågat familjehemmen har de varit nöjda med utbildningen, men man är väldigt angelägen om att få den här vetenskapliga prövningen av förhållningssättet. Vi kommer att pröva TMO på olika sätt för att kunna säga vad som fungerar för vem och under vilka förutsättningar. Kort sagt, hur kan man på bästa sätt skapa en läkande miljö för barn som upplevt trauma, säger Kerstin Neander.

Föregående Nästa