Ny bok om NPF ska underlätta familjehemsplaceringar

Både familjehem och socialtjänst behöver ha bättre - och samma kunskap - kring NPF-diagnoser för att minska risken för ett sammanbrott när väl placering skett. – Om man går in i familjehemsuppdraget med rimliga förväntningar blir det bättre både för familjehemmet och barnet, säger Carolina Lindberg Wiman, som är aktuell med den nya boken ”Familjehem för barn med NPF – handbok för socialtjänst, familjehem och konsulenter”.

Publicerad 19 april 2023
Carolina Lindberg Wiman är aktuell med boken "Familjehem för barn med NPF - handbok för socialtjänst, familjehem och konsulenter". Foto: Marcus Gustafsson

Att ta hand om ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, ställer andra krav på familjehem än om man tar emot ett barn som inte har en NPF-diagnos. Man behöver kunna se tillvaron med ”NPF-glasögon”, menar Carolina Lindberg Wiman. Trots det saknas det ofta kunskap kring NPF-diagnoser hos både familjehem och socialtjänst. Den kunskapsluckan hoppas nu Carolina Lindberg Wiman fylla med sin nya bok "Familjehem för barn med NPF – handbok för socialtjänst, familjehem och konsulenter".

– Att bara vara ”ett bra familjehem” räcker oftast inte om man tar emot en placering med NPF, går man in med förväntningarna att allt kommer ordna sig bara man ger barnet en ordnad och trygg tillvaro är det stor risk att placeringen inte kommer bli bra, varken för familjehemmet eller barnet, säger Carolina Lindberg Wiman.

Lagom anpassade krav
Om familjehemmet däremot har kunskap om vad NPF-diagnoser är och innebär, kan utmanande situationer hanteras med en annan förståelse. Familjehemmet går också in i uppdraget med rimliga förväntningar och kan bemöta barnet med lagom anpassade krav.

– Man ska komma ihåg att NPF är en funktionsnedsättning som personen kommer leva med hela sitt liv. Det är inget som växer bort eller försvinner bara för att barnet placeras. Men om man har  kunskap vad NPF innebär kan man ta på sig NPF-glasögon och förstå barnet utifrån sin diagnos, säger Carolina Lindberg Wiman. Hon är socionom och har lång erfarenhet från att utbilda och handleda familjehem inom NPF.

Innan, under och efter placering
Boken består av tre delar; innan, under och efter placering. Den går igenom olika NPF-diagnoser och utmaningar som kan förstås ur ett NPF-perspektiv.

Ett kapitel ger barnets perspektiv på att bli familjehemsplacerat, barnets behov samt lite om föräldrar till barn med NPF. Carolina Lindberg Wiberg lyfter fram vikten av att ge barn med NPF mycket tid i början att bara ”hänga med familjen” och inte planera in så mycket aktiviteter och att prioritera relationen och skolan och låta annat komma i andra hand.

Exemplen i boken är hämtade från verkliga, men avidentifierade, händelser. Varje avsnitt  avslutas med ett ”Att tänka på”-stycke.

– Självklart är det viktigt att familjehemmet har rätt verktyg för att ta hand om barnet, men det är också viktigt att socialtjänst förstår familjehemmets prioriteringar och att vissa saker kanske måste få ta tid eller göras på andra sätt, säger Carolina Lindberg Wiman.

Praktisk verktygslåda
Författaren går också igenom vilka krav som ställs på ett familjehem och vilka svårigheter och utmaningar det kan innebära. Slutligen visar boken hur samarbetet mellan de olika instanserna fungerar, vad man ska tänka på vid möten, särskilda utmaningar, oplanerade avbrott samt en konkret och praktisk verktygslåda.

Föregående Nästa