3 av 4 placerade gymnasiebehöriga tack vare Skolfam

Skolfam fortsätter att stärka placerade barns skolresultat. Årets enkätundersökning visar att 3 av 4 ungdomar som deltagit i Skolfam hade behörighet att söka som lägst yrkesförberedande program på gymnasiet direkt efter årskurs nio.

Publicerad 1 november 2023
Årets Skolfam-undersökning visar att metoden fortsätter att ge resultat. Närmare 3 av 4 som deltagit var behöriga att söka till gymnasiet direkt efter nian. Foto: Shutterstock

Att barn i samhällsvård generellt sett presterar sämre i skolan har varit känt länge. Den senaste siffran kring placerade barns gymnasiebehörighet är från 2015 och visar att bara drygt hälften, 56 procent, hade gymnasiebehörighet när de slutade nian. Rikssnittet för alla barn i årskursen ligger på 85 procent. 

Tack vare Skolfam, en numera välbeprövad metod för att stärka placerade barns skolgång, har deltagande barn fått betydligt bättre skolresultat. Årets enkätundersökning från Skolfam visar att av de 482 elever som deltog och gick ut nian i våras hade 359 behörighet att söka som lägst till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. I fem av Skolfamkommunerna är i år andelen barn med gymnasiebehörighet 85 procent eller mer, det vill säga i nivå med alla Sveriges grundskoleelever. I två kommuner når hela 92 procent av barnen gymnasiebehörighet, vilket är en bra bit över snittet för alla grundskoleelever.

– Vi vet att placerade barn presterar sämre än sin faktiska kognitiva förmåga och har kapacitet för mer men får inte det stöd som de behöver för att lyckas, säger Susanne Björk, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg i början av 2000-talet. Det följdes ut utvärderades av forskare och har under alla år kunnat påvisa både bättre resultat i skolan för de deltagande barnen men även färre sammanbrott och bättre kontakt mellan skola och familjehem. 

Mellan åren 2005–2023 prövades Skolfam i 33 kommuner. Idag finns Skolfam som en permanent verksamhet i 20 kommuner med 42 team. Det är dock bara runt tio procent av de placerade barnen mellan 7 och 14 år som insatsen riktar sig till som erbjuds Skolfam. 

– En glädjande trend från årets undersökning är att kön till Skolfam minskat i de deltagande kommunerna. Tidigare stod över 600 barn i kö, nu har kön minskat med ungefär hälften tack vare att nya Skolfamteam startats i de stora kommuner med längst köer, säger Rikard Tordön, psykolog och forskare som följt Skolfam sedan 2008.

Sedan starten i Sverige har minst 1 800 barn påbörjat en Skolfam-insats. Skolfam erbjuds i dag i 20 kommuner.

Föregående Nästa