Digitalt verktyg ska ge socialsekreterarna mer tid för barnen

När familjehemskonsulten Christina Melle insåg hur mycket tid rapportskrivandet tog började hon utveckla ett digitalt verktyg som skulle minska den administrativa bördan rejält. – Istället kunde jag lägga mer tid på barnen och familjehemmen, säger hon.

Publicerad 7 februari 2023
Med det nya digitala verktyget HumanDoc får socialsekreterarna mer tid för barnet och behöver lägga mindre tid på rapportskrivning. Foto: Pixabay
Christina Melle, som har egen erfarenhet som familjehemskonsulent, har utvecklat det nya verktyget. 

Varje månad sammanställer socialsekreterare och familjehemskonsulenter en sammanfattande rapport kring barnets hälsa, utbildning, känslor och beteendemässiga utveckling, sociala relationer och mycket annat med utgångspunkt från BBIC, Barnets behov i centrum. Rapporterna är omfattande, oftast krävs mellan fem och åtta sidor text för att fånga upp alla nyanser - och kan ta över en arbetsdag att skriva för varje barn.

Christina Melle började fundera på hur detta arbete skulle kunna effektiviseras och utvecklade ett digitalt systemstöd där socialsekreteraren och familjehemskonsulenten med hjälp av olika klickfunktioner kan skapa en motsvarande rapport på mellan 7 och 10 minuter.

Unik rapport
Socialsekreteraren eller familjehemskonsulenten lägger in uppgifterna om barnet och alla omständigheter i ett dynamiskt formulär som i kombination med smartness, generar en rapport med hög träffsäkerhet.

– Det skapas en unik rapport för varje barn, för varje månad och det tas alltid hänsyn till tidigare uppgifter som matats in i systemet. Skulle det behövas finns också möjligheten att redigera texten i den genererade rapporten dvs. att lägga till text eller radera text, förklarar Christina Melle.

Det finns också en fördel i att rapporterna genereras i systemet – även om barnet skulle byta socialsekreterare kan man vara säker på alla uppgifter som behövs kommer med i rapporterna och det är också enklare att gå tillbaka och söka efter uppgifter när alla skrivit rapporterna på samma sätt. Språket behöver inte heller vara ett hinder. Dessutom är hennes förhoppning att den minskade administrativa bördan även ska leda till färre sjukskrivningar och en bättre arbetsmiljö för socialsekreterarna.

Barntid istället för skrivbordstid
– Det handlar om att satsa på barntid istället för skrivbordstid. Istället för att sitta vid tangentbordet kan socialsekreteraren tillbringa tid med barnet och att bygga relation till barnet och familjehemsföräldrarna, säger Christina Melle.

Hon driver sedan en tid tillbaka företaget HumanDoc AB. Systemstödet är pilottestat på 150 barn och fick enastående recensioner – 1 mars ska det lanseras och Christina har redan en betydande orderbok med socialsekreterare och familjehemskonsulenter som är intresserade av systemet.

– Det känns jättekul. Helt fantastiskt att kunna vara med och bidra till att fler barn och familjehem får mer tid av socialtjänstens representanter som medför att barnen kan växa upp under tryggare förhållanden, säger Christina Melle.

Föregående Nästa