Forskare söker placerade med migrantbakgrund till nytt projekt

I takt med globalisering och ökad migration placeras allt fler barn med migrantbakgrund i familjehem. Samtidigt saknas kunskap om de specifika behov som dessa barn kan ha. Detta ska nu forskare i Sverige och Norge ta reda på mer om.

Publicerad 14 februari 2022

Forskningsprojektet, som drog igång under förra året, leds av NORCE resarch i Norge. Från Sverige deltar forskare vid Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet. Fokus i projektet ligger på familjehemsvård för placerade barn med migrationsbakgrund. Syftet med projektet är att få kunskap om vad som kan bidra till en god familjehemsvård för barn med migrationsbakgrund, anpassad efter placerade barns behov och familjehemmens förutsättningar.

Forskningsprojektet består av tre delstudier. Dels studeras olika policydokument, men forskarna vill också få erfarenheter och synpunkter från beslutsfattare, socialarbetare, familjehemsföräldrar samt barn och unga med migrationsbakgrund som är eller har varit placerade i familjehem, för att erhålla kunskap om vad som kan bidra till en god familjehemsvård anpassad efter placerade barns och ungas behov.
Nu söker forskarna efter deltagare till de två delstudierna kring de placerades egna erfarenheter och familjehemmens.

– Vi vill träffa ungdomar mellan 12 och 18 år, som bott minst sex månader i familjehem, med migrantbakgrund för att prata om hur de upplever sin vardag i familjehemmet, vad som får dem att känna sig trygga och hemma, men även deras familjehemsföräldrar. Eftersom vi vill träffa ungdomarna och familjerna fysiskt söker vi deltagare som bor inom 10 mil från Göteborg eller Växjö, säger Ingrid Höjer, forskare vid Göteborgs universitet.

Under två år kommer forskarna att träffa familjehemmet och ungdomen vid tre till fyra tillfällen. Projektet löper till och med 2025, då forskarna vill dela med sig av den kunskap som inhämtats under projektet till socialtjänsten, politiker och andra som arbetar med lagstiftning och riktlinjer gällande placeringar av barn i familjehem.

Vill du delta i projektet eller veta mer, hör av dig till Ingrid Höjer, Göteborgs universitet, ingrid.hojer@socwork.gu.se.

Föregående Nästa