Halland har fått eget barnahus

Efter många års planering har Halland äntligen fått ett eget barnahus där brottsutsatta barn och ungdomar i Halland kan få allt stöd på ett och samma ställe.

Publicerad 10 september 2022
Barnahus Halland ligger på Axel Olssons Gata 5 i Halmstad.

Idén om ett barnahus har funnits länge. Redan för 14 år sedan början frågan att diskuteras, men då kunde inte kommunerna enas om i vilken kommun barnahuset skulle ligga. 2018 aktualiserades frågan på nytt och Falkenbergs kommun fick i uppdrag att att se över om det fanns underlag till att starta ett barnahus. Då var det med representanter från socialförvaltningen i alla kommuner, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. I ett senare skede kom även hälso- och sjukvården med.

– Vi har verkligen arbetat hårt för att få till ett barnahus med samverkan för alla aktörer, säger Inger Ohlsson som är chef för brott i nära relation i polisområde Halland.

Tanken med barnahus är att myndigheterna ska samordna sina insatser och att barn kan tas emot för polisförhör och stöd i en barnvänlig miljö. I Barnahus Halland finns resurser samlade som barn och unga behöver när det finns misstanke om att de utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation. För närvarande arbetar tre samordnare och en verksamhetschef med uppdrag att samordna resurserna kring barnet på Barnahus Halland. 

– Förhoppningen är effektivare arbetssätt, säkrare utredningar och det gemensamma ansvaret för barnen, säger Inger Ohlsson. 

– Genom att samordna arbetet kring barnet är förhoppningen att det ska bli bättre kvalité på utredningarna och att den unga ska få ett bättre stöd under processen, säger Inger Ohlsson.

Barnahuset ligger i Halmstad och drivs gemensamt av kommunerna i Halland, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Samverkan mellan organisationerna sker med barnets behov och upplevelse i centrum. Lokalerna är särskilt anpassade för barn. Barnahus Halland har en filial i Varbergs polishus för att underlätta för de barn som bor i norra delarna av Halland.

– Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ha allt stöd samlat på ett och samma ställe. Nu kan socialtjänst, polis, åklagaren, sjukvård och BUP samverka för barnens bästa under samma tak. Det blir ett bra samarbete och barnen kommer att få en bättre situation, säger hon.

Föregående Nästa