Hos Stella får föräldrar med placerade barn stöd

Sedan 2017 erbjuder Stockholms stad som första kommun i landet stöd till föräldrar med placerade barn. Verksamheten kallas Stella och hjälper varje år ett 80-tal föräldrar.

Publicerad 28 januari 2020
Många föräldrar som fått sitt barn placerat vill ha hjälp att gå igenom utredningen, förbereda sig inför mötet och få stöd i sin föräldraroll.

2013 tog Ingrid Persson, enhetschef inom familjehemsvården, initiativet till den verksamhet som idag är Stella. Det började som ett projekt i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Södermalm och Skärholmen, men omfattar idag Stockholms stads samtliga stadsdelar.

Kajsa Cammerfelt, familjebehandlare på Stella, ger stöd till föräldrar som fått sina barn placerade. 

– Lagen säger att stöd ska erbjudas till de här föräldrarna, trots det är det ett eftersatt område och vi tror att det finns fler föräldrar som skulle behöva det här stödet än vad vi når ut till idag. Vi får också samtal från föräldrar som bor i andra kommuner och som efterfrågar den här typen av stöd, men där har vi tyvärr ingen möjlighet att hjälpa, vi vet inte heller hur stödet är utformat i andra kommuner, säger Kajsa Cammerfelt, familjebehandlare vid Stella. 

Stellas verksamhet är bred och öppen för alla föräldrar som har sitt barn placerat av Stockholms stad.

Förberedelser inför möten
– Många vill ha hjälp med att få beslut förklarade sig, få stöd och information om hur de kan överklaga eller var de kan vända sig. En hel del vill också ha hjälp att förbereda sig inför möten och ibland följer vi också med dem på mötena och hjälper till att stötta dem, fortsätter Kajsa Cammerfelt.

– Många behöver bara få prata med någon som orkar lyssna på dem. Det händer också att vi hjälper till att slussa dem vidare till andra instanser, exempelvis inom psykiatrin och liknande, men deltar inte vid behandlingar av olika slag, tillägger Kajsa Cammerfelt.

Förra året tog Stella emot 592 besök och 258 telefonsamtal från sammanlagt 83 personer. Två personer jobbar heltid i verksamheten som ligger centralt på Södermalm i Stockholm.

– Vi har fått positiv respons, många har sagt att de skulle velat ha hjälp mycket tidigare, säger Kajsa Cammerfelt.

Verksamheten Stella önskar att kunna fånga upp fler föräldrar redan när omhändertagandet sker för att kunna erbjuda stödet när föräldrarna behöver det som mest.

– För många innebär det en försämrad livssituation att få sitt barn placerat. Förutom traumat i sig kan det också innebära att man exempelvis blir av med bidrag man haft tidigare och liknande. Många som kommer hit uppger också att de inte har förstått varför deras barn blivit placerat. Där fyller vi en viktig funktion i att förklara socialtjänstens beslut om föräldern önskar det, säger Kajsa Cammerfelt.

Anonyma besökare
Alla som kommer till Stella kan vara anonyma och myndigheterna får inte reda på att föräldrarna har haft kontakt med Stella. Det finns heller inga krav på nykterhet eller liknande för att då komma till Stella.

– Vi försöker ge alla som hör av sig till oss möjlighet till ett samtal inom en vecka. Att höra av sig till oss är för många ett stort steg och det är viktigt att vi kan erbjuda dem stödet när de är mottagliga för det.

Ambitionen inför våren 2020 är att kunna erbjuda gruppverksamhet för föräldrar med placerade barn, där föräldrarna har möjlighet att träffa andra i liknande situationer.

– Det går naturligtvis bra att komma på både enskilda samtal och i gruppverksamheten. Vi har fått förfrågningar om gruppverksamhet så det känns bra att vi ligger i startgroparna och snart kan dra igång det, säger Kajsa Cammerfelt.

Föregående Nästa