”Mappis” fokuserar på ett lyckat umgänge

I Partille jobbar man sedan tio år tillbaka med strukturerat umgängesstöd. Umgängesstödjarens uppgift är framförallt att fokusera på barnet.

Publicerad 17 augusti 2020
Pia Blixt jobbar med strukturerat umgängesstöd i Partille kommun.

Verksamheten i Partille kommun där man jobbar med umgängesstöd kallas ”Mappis”. Här jobbar Pia Blixt, som både förbereder, genomför och följer upp umgängen mellan placerade barn och deras biologiska föräldrar.

– Det är guld värt för många barn att kunna träffa sin förälder under ordnade former. Vi planerar umgänget noga och ”skolar in” barnet så att det känner sig tryggt både med mig och att vara med sin umgängesförälder, berättar Pia Blixt.

Egna lokaler guld värt
Till sitt förfogande har ”Mappis” en stor lokal som används till umgänge, här finns soffgrupp och kök där man tillsammans kan laga mat eller fixa fika. Det finns också en lekhörna och möjlighet att gå ut till en lekplats.
– Det är viktigt för barnen att de får komma till samma ställe varje gång och känner sig trygga här. En del barn tror att jag bor här och säger att ”idag ska jag hem till Pia och träffa mamma/pappa”, berättar Pia Blixt.

Att få komma till samma ställe varje gång är viktigt för barnen. 

När Pia börjar jobba med ett barn träffar hon först socialtjänstens handläggare som berättar om barnet och familjen. Därefter hålls ett inledande möte med Pia, handläggare och boendeförälder/familjehemmet och sedan ett likadant möte fast med umgängesföräldern. Att sätta upp ramarna för umgänget redan från början är viktigt. Alla ska veta vad som gäller och hur man arbetar. Efter umgänget görs ett uppföljningsmöte där barnet får berätta hur umgänget upplevdes och hur man vill att det ska vara nästa gång.

Medverkar under hela umgänget
När ett nytt umgänge inleds är boendeföräldern med till en början medan barnet skolas in. Boendeföräldern har under den första tiden möjlighet att finnas i ett rum i närheten för att snabbt kunna vara tillgänglig för barnet.

– Jag är alltid med under hela umgänget och då har jag fullt fokus på barnet. Samtidigt som jag ska bygga förtroende hos barnet och få det att känna trygghet hos mig så måste jag samtidigt jobba på att stärka barnets band till umgängesföräldern, berättar Pia Blixt.

Att ha en tydlig roll är viktigt för Pia och en av framgångsfaktorerna för ett välfungerande umgänge.
– Det går inte att sitta på flera stolar samtidigt och ha fokus både på förälder och barnet, säger Pia.

Fullt fokus på barnet
Under umgänget har hon hundra procents fokus på barnet och kan sedan stötta föräldern efteråt.

– Även om barnet är i fokus får man en nära relation till alla i ärendet. Det är ofta många bollar i luften och då gäller det att kunna behålla fokus, säger Pia Blixt.

Umgängesföräldern kommer alltid en kvart innan barnet för att vara väl förberedd och stannar sedan en kvart efter att barnet gått, då finns även möjlighet till stödsamtal. Varje umgänge dokumenteras noggrant i en journal där man skriver upp hur umgänget har gått, vad som hände och hur alla reagerade samt om det är något som man vill tänka på till nästa gång.

– Kring varje umgänge är det många kontakter som ska tas, 10-12 personer är involverade. Samarbete är viktigt för att få umgänget att fungera bra, säger Pia Blixt.

Ser ökande behov
”Mappis” är en del av öppenvården och erbjuds oftast under ett år. När det finns ett inarbetat och välfungerande umgänge försöker man att styra över det till familjehemmet.
– Vi ser ett ökande behov och jag tror bara att det kommer bli större och större.

Föregående Nästa