Nya familjehem kan få hjälp av erfarna ”mentorer”

I Karlstad kommun har nya familjehem möjlighet att få stöd och hjälp av en mentor från ett mer erfaret familjehem. – Hittills har vi haft ett par stycken som provat detta och är nöjda. Många familjehem hittar också varandra via våra regelbundna träffar, berättar Karin Thyselius, socialförvaltningen, Karlstad kommun.

Publicerad 19 september 2019
Nyblivna familjehem i Karlstad har möjlighet att få stöd av en mentor från ett mer erfaret familjehem.
Karin Thyselius, ärendehandläggare på socialförvaltningen i Karlstad, hoppas att fler nyrekryterade familjehem ska ta vara på möjligheten att få stöd av en mentor från ett mer erfaret familjehem. 

Idén till mentorskapet kommer från familjehemmen själva, som har uttryckt en önskan om att kunna ta hjälp av varandra i olika situationer.
– Vi gick vidare med idén och utvecklade en struktur för det. Hittills är det ett par stycken som har nappat på det, men vi talar om för alla nya familjehem att möjligheten finns. Många familjehem träffar också varandra på våra regelbundna samtalsträffar som vi erbjuder alla och där har de chans att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Där har vi även valt att ta med våra jourhem som har kunnat bidra med många viktiga erfarenheter till våra familjehem, berättar Karin Thyselius, ärendehandledare på socialförvaltningen i Karlstad kommun.

Erfarna familjehem vägleder nyrekryterade
Grundtanken är att ett erfaret familjehem ska agera mentor åt ett nyrekryterat familjehem under den första tiden.
– Familjehemmet har många funderingar i början och allt kanske inte är sådant som man vill ta med sin familjehemssekreterare. Därför tror vi att en mentor i form av ett mer erfaret familjehem dit man alltid kan vända sig med sina funderingar är något som de nya familjehemmen kan uppskatta.

Ger alla nya familjehem möjligheten
Under ett första möte mellan mentor och det nyrekryterade familjehemmet medverkar även en socialsekreterare, därefter är tanken att familjehemmen själva får sköta kontakten.
– Vi har ett par stycken hittills som har nappat på detta är nöjda. Men detta är fortfarande ganska nytt så vi har inte kunnat utvärdera så mycket ännu. Vi ger gärna fler möjligheten om intresse skulle finnas, säger Karin Thyselius.

Föregående Nästa