Svårt att rekrytera familjehem till yngre barn

I Karlstad har man under det senaste året fått allt svårare att rekrytera familjehem till de yngre barnen, upp till sex års ålder.

Publicerad 26 september 2019
Karin Thyselius, ärendehandledare på Karlstad kommun.

Under våren har flera yngre barn i Karlstad fått stanna längre än vad som var menat i sina jourhem. Anledningen är att kommunen har haft allt svårare att rekrytera passande familjehem till dem.
– Vi har flera små barn i kö och håller på med rekryteringar men skulle behöva fler, konstaterar Karin Thyselius, ärendehandledare på socialförvaltningen i Karlstads kommun.

För långa placeringar i jourhem 
– Det som vi efterfrågar till just de här barnen är ”traditionella familjehem” där föräldrarna har möjlighet att arbeta och barnet går på förskola. Just sådana familjehem har blivit allt svårare att hitta. Det kanske har att göra med livsstilsförändringar, där många som lever ett vanligt familjeliv och jobbar heltid inte tycker sig ha den tiden som krävs, säger Karin Thyselius.

Flera yngre barn har under våren fått stanna längre de totalt sex månader som regelverket säger i sina jourhem och det har i sin tur lett till svårigheter när det dykt upp barn som behövt jourplacerats.
– Vi har jättebra jourhem och familjehem som ställer upp på alla sätt de kan, men vi behöver hitta fler nya familjehem så att jourhemmen kan ha det uppdrag som de ska, säger Karin Thyselius.

Kontrakterade familjehem till de äldre barnen
Att hitta familjehem till äldre barn och tonåringar är lättare upplever Karin, eftersom kommunen för den åldersgruppen har kontrakterade familjehem, där en vuxen finns hemma på heltid.
– Ofta har tonåringarna med sig en egen problematik som ställer helt andra krav på familjehemmen än vad de yngre barnen gör och därför har vi valt den här lösningen där uppdraget mer eller mindre blir som ett jobb. Det har gjort att vi kunnat erbjuda de kontrakterade familjehemmen helt andra möjligheter än ”vanliga” familjehem och det har också gjort rekryteringen av dessa lättare, säger Karin Thyselius.

Lättare att få kontaktfamiljer än familjehem
Kommunen gör regelbundet olika kampanjer och ordnar informationsträffar för att locka nya familjer att bli familjehem.
– Det brukar komma en hel del som är intresserade och många vill hjälpa till, men de flesta söker främst uppdrag som kontaktfamilj eftersom det är ett mindre tidskrävande uppdrag. Vi har nästan alltid pågående utredningar, men vi skulle behöva fler som är intresserade av ”vanliga” familjehemsuppdrag, säger Karin Thyselius.

Föregående Nästa