Uppföljningsskyldighet och drogtester när Lex Lilla hjärtat blir verklighet

I mars förra året presenterades förslag på hur placerade barns rätt kan stärkas när LVU-vård upphör. Den har fått namnet Lex Lilla hjärtat och under morgondagen kommer regeringen att fatta beslut om fem viktiga lagändringar.

Publicerad 2 februari 2022

Lagförslaget är uppkallat efter det så uppmärksammade fallet med Esmeralda, flickan som inte ens hann fylla fyra år innan hon hittades död i hemmet där hon bodde med sina biologiska föräldrar efter att hennes LVU-placering upphört på föräldrarnas begäran.

– De förtydliganden och skärpningar som vi gör nu ska förhoppningsvis göra så att något sådant här aldrig ska inträffa igen, uppgav socialminister Lena Hallengren på onsdagsförmiddagen då de nya lagförslagen presenterades.

Lex Lilla hjärtat innehåller fem konkreta förslag:

  • Vården får inte upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården förändrats på ”ett varaktigt och genomgripande sätt”.
  • Socialnämnden ska alltid överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud.
  • Skyldigheten att överväga vårdnadsförflyttning ska tidigareläggas, från tre till två år.
  • En ny uppföljningsskyldighet.
  • En ny möjlighet att besluta om att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest.

– Dessa förslag ger socialtjänsten nya verktyg att jobba med, säger Lena Hallengren.

– Det är viktiga förändringar för att stärka principer om barnens bästa, att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn, fortsätter hon.

Lagrådsremissen har nu överlämnats till regeringen, som ska fatta ett beslut under torsdagen. Utöver lagändringarna ska Socialstyrelsen dessutom ta fram ett stöd för hur de nya bestämmelserna ska tillämpas. 

Föregående Nästa