Utbildning kring rättigheter för placerade utformas i nytt projekt

Föreningen Knas hemma vill att placerade barn och ungdomar ska få bättre kunskaper om sina rättigheter. Därför har man nu dragit igång ett projekt som så småningom ska mynna ut i en utbildning för placerade ungdomar om just rättigheter och hur man kan påverka sin situation.

Publicerad 7 februari 2019
Emiliya Larsson är projektledare för Knas Hemmas nya utbildningssatsning som ska stärka placerade barn och ungdomars kunskaper om sina rättigheter.

Som placerad i familjehem är det inte alltid man vet vilka rättigheter man har, var man ska vända sig om man har funderingar kring sina rättigheter, vad man kan förvänta sig i sitt familjehem eller hur man kan påverka sin situation. Därför drar nu föreningen Knas hemma igång ett projekt tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och med ekonomiska medel från Allmänna arvsfonden, där man sätter just barn och ungdomars rättigheter i fokus.

Drar igång workshops
– Första steget är att dra igång workshops i fyra pilotkommuner och utifrån det som kommer fram under dessa, sedan utforma ett utbildningsmaterial som kan användas på nationell nivå. Långsiktigt vill vi att detta ska bli en utbildning som alla placerade erbjuds, säger Emiliya Larsson, projektledare på Knas hemma.

Hon har själv varit placerad och skulle under den perioden velat haft just den här kunskapen.
– Det är inte alltid som det funkar som man har tänkt sig i familjehemmet och därför är det viktigt att man som placerad vet man har rätt till och var man kan vända sig för att få hjälp, säger hon.

Utforma utbildningsmaterial
Ungdomarna i de fyra kommunerna som deltar i workshoparna kommer att utgöra en referensgrupp kommer att vara med och påverka innehållet i de framtida utbildningarna tillsammans med vuxna i en annan referensgrupp, som består av representanter från statliga aktörer, forskning och idéburen sektor. Tillsammans ska ungdomar och vuxna arbeta fram ett utbildningsinnehåll. Målgruppen för den tänkta utbildningen är placerade ungdomar mellan 12 och 20 år.

Treårigt projekt
– Vi kommer att ta det första året till att genomföra de här workshoparna och samla på oss material. Sedan år två ska allt material vara inhämtat, referensgrupperna tillsammans går igenom allt som skapats och därefter ska utbildningen börja formas. Därefter är det dags att producera utbildningen, hemsida och materialet. År tre arbetas det vidare med materialet och att börja testa utbildningen i någon av våra samarbetskommuner. När det är klart kan vi börja utbilda och implementera utbildningen nationellt, säger Emiliya Larsson.

– Jag tänker mig också att vi ska kunna erbjuda utbildningen på flera språk så småningom för att de som är nyanlända i Sverige också lätt ska kunna ta till sig innehållet, fortsätter hon.

Följ sociala medier
Genom Knas hemmas sociala medier kommer det finnas möjlighet att få information om projektet och deltagande. Där kommer man även kunna följa projektet och fler kan förhoppningsvis få upp ögonen för vad som sker.

Föregående Nästa