Neutral samtalsledare viktigt för lyckad samverkan

En neutral samtalsledare och ett gemensamt sätt att administrera mötena är två av de främsta framgångsfaktorerna för Samba. Det konstaterar Ann-Sofie Sandström, universitetsadjunkt på Örebro universitet.

Publicerad 11 november 2019
Ann-Sofie Sandström, universitetsadjunkt på Örebro universitet, har studerat Samba och konstaterar bland annat hur viktig den neutrala samtalsledaren är.

Ann-Sofie Sandström har själv jobbat inom socialt arbete i många år, bland annat som socialsekreterare och skolkurator.
– Jag upplevde ibland att samverkan inte fungerade speciellt bra. Det var ofta mycket stress, oklara roller och svårt att få tid till alla möten. Det gjorde att jag blev intresserad av att studera Samba och se vad som var nycklarna till framgång för en lyckad samverkan, berättar Ann-Sofie Sandström.

Samba, som familjehemmet.se berättat om i en tidigare artikel, står för ’Samverkansledning för barns och ungas bästa” och uppdraget är att utifrån barnets bästa leda samverkansarbetet. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 21 år, där samverkan av olika anledningar inte upplevs fungera.

Neutral samtalsledare viktig
Hon har gjort flera intervjuer med både Sambas personal, deltagare i Samba och chefer som arbetat med Samba och har lokaliserat några faktorer som väger starkt kring en lyckad samverkan; framförallt är det den neutrala samtalsledaren, som förutom sin neutrala roll också är skicklig på att föra samtal och som med ett strukturerat arbetssätt ser till att mötet handlar om det ska, som många gånger gör att samverkan lyckas.
– Det som i princip alla har lyft fram som styrkan med Samba är den ständiga påminnelsen om barnets bästa. Den neutrala samtalsledaren spelar en mycket viktig roll i alltid att hålla barnets bästa i fokus och att de står utanför och inte har en egen agenda är jätteviktigt för att kunna leda den här typen av processer, säger Ann-Sofie Sandström.

Administration tar mycket tid
Hon konstaterar också att den administrativa biten som Samba sköter nästintill hade varit omöjlig att få till utan Samba-teamet. Föräldrar beskriver det ibland som ett ”heltidsjobb” att hålla kontakt med alla verksamheter och att de till slut inte vet vem eller vilken verksamhet de pratat med om den aktuella situationen för sitt barn och att personalen ute i verksamheten inte har den tid som krävs för att få till möten som samlar alla verksamheter på samma sätt som Samba gör.
– Jag hade själv den ambitionen när jag jobbade ute i verksamheterna, men det är svårt att få till och därför blir det många gånger inte av. Den avlastning som Samba ger är otroligt viktig både för föräldrar och de olika professionerna som istället kan koncentrera sig på andra saker än att boka möten, säger Ann-Sofie Sandström

Tydlig struktur skapar jämvikt
Att sammankalla och att förbereda den unge och dennes familj är en stor och viktig del i att samverkansprocessen skall lyckas; vidare så identifieras också värden som den centrala och neutrala lokalen viktiga.
Resultatet visar också att överlag upplevs inte problem med makt och hierarkier lika tydligt inom ramen av Samba-mötena som det görs i samverkansmöten utanför Sambas regi.
– Det beror troligen på flera saker, såsom den mötesatmosfär som genomsyrar Samba generellt men främst kanske på den tydliga strukturen som lyfter allas åsikter och skapar jämvikt i den mån det är möjligt, säger Ann-Sofie Sandström.

Ansedd, omtyckt och respekterad
Av studien framgår också att Samba är en ansedd verksamhet, omtyckt och respekterad.
– Samba-ledarna kan vid behov med kort varsel samla en rad chefer för olika verksamheter, vilket skulle vara nästintill omöjligt för den enskilde att lyckas med, säger Ann-Sofie Sandström.
Många av de medarbetare som varit med delaktiga i Samba-samverkan inspirerats av mötesmodellen och tagit med sig det in i den egna verksamhetens samverkansmöten, vilket kan ha bidragit till ett generellt bättre samverkansklimat i Örebro.
– Tyvärr kommer Samba in lite sent i många fall. Mycket hade kunnat lösas tidigare om man satt in Samba-resurserna snabbare. 

Föregående Nästa