Lokalt engagemang för frivilliga samhällsarbetare

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare är den största av RFS:s lokalföreningar med omkring 600 medlemmar.

Publicerad 4 november 2019
Lisbeth Malmqvist är ordförande i Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare.

– Det är viktigt att kunna träffa andra och utbyta erfarenheter, säger Lisbeth Malmqvist, ordförande i föreningen.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, som familjehemmet.se tidigare berättat om, har omkring 60 lokalföreningar runt om i landet med totalt 5 500 medlemmar. Här har medlemmarna möjlighet att träffas för erfarenhetsutbyte, fortbildning och information. Den största lokalföreningen hittar vi i Småland och organiserar medlemmar från Jönköping, Habo, Mullsjö, Värnamo, Gislaved och Vaggeryd.

Utbildning stående punkt
– Utbildning är en stående punkt på vårt program. Det är främst de gode männen som efterfrågar det och där har vi samarbete med kommunerna för att tillhandahålla deras grundutbildning, men vi kan också ta in föreläsare på de teman som medlemmarna önskar, inte bara gällande gode män utan sådant som är intressant för alla våra medlemmar. Det brukar vara väldigt uppskattat och kan vara en inkörsport till nya uppdrag för medlemmarna, förklarar Lisbeth Malmqvist.

Flest gode män
Hon har varit ordförande i fyra år, dessförinnan var hon engagerad i Jönköpings övervakarförening som numera ingår i RFS lokalförening och har jobbat hela sitt yrkesliv inom kriminalvården.
– Vi får ett antal nya medlemmar varje år, störst grupp till antalet är gode män men vi har också en liten grupp väldigt engagerade häktesbesökare exempelvis som jag vet gör en väldigt viktig insats, säger Lisbeth Malmqvist.

RFS organiserar gode män, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, särskilt förordnade vårdnadshavare och lekmannaövervakare inom kriminalvården bland annat.

Träffas och utbyter erfarenheter
Tre gånger per termin träffas medlemmarna på medlemsmöten och då avverkas ämnen som medlemmarna har varit med och tyckt till om. Ofta tar man in en föreläsare på ett efterfrågat tema. En gång per termin träffas man också på ett så kallat erfarenhetskafé, dit representanter för kommuner, landsting och kriminalvård är inbjudna för att berätta om sina verksamheter och där olika medlemmar berättar om sina uppdrag. Tanken är att man både ska ha möjlighet att ställa frågor till myndighetsrepresentanter och få inspiration från andra samhällsarbetare och kanske bli nyfiken på nya typer av uppdrag.

– Det brukar vara väldigt uppskattat. Jag har själv blivit nyfiken på att engagera mig för ensamkommande och på ett erfarenhetskafé kan man höra mer om vilka uppdrag som finns och prata med någon som har ett sådant uppdrag, berättar Lisbeth Malmqvist.

Svarar på frågor
Som ordförande får hon också svara på en hel del frågor som medlemmarna har och med den samlade erfarenhet som finns i styrelsen brukar man kunna svara på de flesta frågor som dyker upp.
– Man kan alltid höra av sig med frågor så hjälper vi till att svara efter bästa förmåga. Det är en av grundbultarna i föreningen, att medlemmarna ska kunna få stöd och hjälp i sitt uppdrag.

Föregående Nästa