Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 21:40
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2022

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS
3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning 2022

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 428 kr

110% 

6 239 kr

155%

13-19 år

5 031 kr

125%

7 044 kr

175%

Omkostnad 2023

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 813 kr

110% 

6 781 kr

155%

13-19 år

5 469 kr

125%

7 656 kr

175%

SKR cirkulär 22:41


Arvodesersättning 2022

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 620 kr

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr

13-19 år

8 588 kr

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr
Arvode 2023

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-19 år

11 237 kr

13 132 kr

15 040 kr

17 255 kr

SKR cirkulär 22:41

2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning 2022

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 031 kr

125%

7 044 kr

175%

Omkostnad 2023

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 469 kr

125%

7 656 kr

175%

SKR cirkulär 22:41


Arvodesersättning 2022

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr

Arvode 2023

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 762 kr

12 786 kr

15 137 kr

SKR cirkulär 22:41

3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning 2022

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 031 kr

125%

7 044 kr

175%

Omkostnad 2023

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

5 469 kr

125%

7 656 kr

175%

SKR cirkulär 22:41


Arvodesersättning 2022

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr

Arvode 2023

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 762 kr

12 786 kr

15 137 kr

SKR cirkulär 22:41