Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 20:52
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2021

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS
3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 363 kr

110% 

6 148 kr

155%

13-19 år

4 958 kr

125%

6 942 kr

175%


Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 503 kr

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr

13-19 år

8 436 kr

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr 

2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 958 kr

125%

6 942 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr

3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 958 kr

125%

6 942 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr