Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 20:53
Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL år 2021

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

137 kr

150%

196 kr

13 < år

120%

156 kr

170%

222 kr

Vuxna

120%

156 kr

170%

222 kr


Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

217 kr/dag

346 kr/dag

487 kr/dag

13 < år

281 kr/dag

411 kr/dag

487 kr/dag

Vuxna

346 kr/dag

411 kr/dag

487 kr/dag

 

Cirkulär 20:54
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer LSS år 2021

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

137 kr

150%

196 kr

13 < år

120%

156 kr

170%

222 kr

Vuxna

120%

156 kr

170%

222 kr


Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

 

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

217 kr/dag

346 kr/dag

487 kr/dag

13-19 år

281 kr/dag

411 kr/dag

487 kr/dag

Vuxna

346 kr/dag

411 kr/dag

487 kr/dag