Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 21:39
Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL år 2022

Omkostnadsersättning 2022
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

139 kr

150%

198 kr

13 < år

120%

159 kr

170%

225 kr

Vuxna

120%

159 kr

170%

225 kr

Omkostnad 2023

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

151 kr

150%

216 kr

13 < år

120%

173 kr

170%

245 kr

Vuxna

120%

173 kr

170%

245 kr

SKR cirkulär 22:42


Arvodesersättning 2022
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

220 kr/dag

352 kr/dag

496 kr/dag

13 < år

286 kr/dag

418 kr/dag

496 kr/dag

Vuxna

352 kr/dag

418 kr/dag

496 kr/dag

Arvode 2023

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

225 kr/dag

359 kr/dag

505 kr/dag

13 < år

292 kr/dag

426 kr/dag

505 kr/dag

Vuxna

359 kr/dag

426 kr/dag

505 kr/dag

SKR cirkulär 22:42

 

Cirkulär 21:41
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer LSS år 2022

Omkostnadsersättning 2022
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

139 kr

150%

198 kr

13 < år

120%

159 kr

170%

225 kr

Vuxna

120%

159 kr

170%

225 kr

Omkostnad 2023

Ålder

Grundkostnad

 Tilläggskostnad inkl grundkostnad
 

% av prisbasbelopp

kr/dygn

% av prisbasbelopp

kr/dygn

0-12 år

105%

151 kr

150%

216 kr

13 < år

120%

173 kr

170%

245 kr

Vuxna

120%

173 kr

170%

245 kr

SKR cirkulär 22:43


Arvodesersättning 2022
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

 

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

220 kr/dag

352 kr/dag

496 kr/dag

13-19 år

286 kr/dag

418 kr/dag

496 kr/dag

Vuxna

352 kr/dag

418 kr/dag

496 kr/dag

Arvode 2023

Ålder

Arvode Exempel på förhöjt arvode

0 – 12 år

225 kr/dag

359 kr/dag

505 kr/dag

13 < år

292 kr/dag

426 kr/dag

505 kr/dag

Vuxna

359 kr/dag

426 kr/dag

505 kr/dag

SKR cirkulär 22:43